About

de ce „TIFLO”? pentru ca, cuvantul Tiflo provine din cuvantul grecesc (tiflos = orb) si se refera la stiinta care studiaza problemele speciale de ordin pedagogic, psihologic, sociologic, medical, SAU TEHNOLOGIC în legatura cu fenomenul deficientei vizuale (cecitate si ambliopie). Aceasta stinta, are urmatoarele ramuri:

TIFLOPSIHOLOGIA: ramura a psihopedagogiei speciale care se ocupa cu studiul particularitatilor si legitatilor specifice dezvoltarii psihice a persoanelor cu deficiente de vedere, precum si cu aspectele psihologice ale procesului de compensare si educare a acestora.

TIFLOPEDAGOGIA: ramura pedagogiei speciale care urmareste problematica specifica a educarii si instruirii deficientilor de vedere, metodele si mijloacele specifice de transmitere a informatiilor, precum si adaptarea permanenta a continutului diferitelor discipline la specificul activitatii cu aceste categorii de deficienti.
TIFLOMETODICA: se ocupa de particularitatile metodice ale predarii diferitelor obiecte de învatamant în scolile speciale pentru deficienti de vedere. Aceste particularitati rezulta din faptul ca acele elemente care sunt predate în învatamântul de masa, cu preponderenta, prin solicitarea analizatorului vizual trebuie transpuse în alte modalitati receptive.

TIFLOTEHNICA: se ocupa cu problemele teoretice si practice ale creerii si utilizarii materialelor didactice, aparatelor si dispozitivelor pentru deficientii vizuali, care se aplica în procesul de învatamânt, în orientarea spatiala, în activitatea profesionala, etc. Unii autori includ în notiunea de tiflotehnica si probleme de tiflografie, adica: teoria construirii desenelor în relief si sistemele de scriere si notatie pentru orbi, precum si mijloacele si auxiliarele cu ajutorul carora nevazatorii învata scris-cititul Braille.