Browser-ul Internet Explorer

Pentru a vizualiza informaţia de pe web aveţi nevoie de un „răsfoitor web” cum ar fi, Internet Explorer, Firefox, Safari sau Opera.

Multe persoane utilizează mai multe răsfoitoare deoarece unele au caracteristici mai puternice sau mai slabe. Pentru explicarea conceptului de răsfoire web, vom folosi ca exemplu programul Internet Explorer 8.
Acesta vine împreună cu sistemul de operare Windows şi a împrumutat multe dintre conceptele standard folosite în acest sistem de operare.

Atenţie! Toate comenzile rapide de la tastatură vor fi specifice lui Internet Explorer. Fiecare răsfoitor are un sistem de ajutor care vă poate da informaţii suplimentare despre el.

Câteva informaţii generale despre paginile Web

Documentele de pe web, cunoscute sub numele de „pagini web”, pot conţine text, legături, grafice, sunete, video sau conţinut interactiv care utilizează multe dintre controalele descrise în această carte, cum ar fi câmpurile de editare, butoanele, casetele de selecţie Ş.a.m.d. Alte noi controale s-au inventat pentru a afişa informaţiile într-un stil nou.

<Definiţie> Paginile web sunt fişiere text scrise în limbajul „hyper-text markup language” (HTML limbaj de marcare a hiper-textelor), care are ca scop separarea conţinutului (informaţiile din document) de structura sa (cum arată documentul).

Deci într-o pagină web vom avea două tipuri de informaţii, nişte cuvinte cheie, numite şi etichete (în engleză Tag) care vor indica cum va fi afişat conţinutul încadrat între două etichete de acelaşi tip şi conţinutul în sine care constă în informaţia utilă a acestui document.
Diversele etichete care definesc structura unei pagini web (fişier HTML) vor defini diverse obiecte care vor interacţiona cu vizitatorii acestei pagini sau vor modifica structura ei.
O pagină web poate conţine şi obiecte non-text, cum ar fi grafice, imagini, fişiere care se pot descărca. Aceste obiecte non-text nu aparţin paginii web, dar etichetele care le includ vor descrie tipul lor şi locaţia unde se află.

O pagină web este formată din titlul ei şi corpul paginii.
Titlul va sugera oarecum conţinutul paginii sau va identifica mai bine pagina web.
Corpul paginii web conţine text şi tot felul de obiecte active sau de structură.

Pentru a arăta mai estetic pagina poate conţine subtitluri, numite în engleză header. Se pot defini 6 astfel de subtitluri de la tipul 1 cu caracterele cele mai mari până la tipul 6 cu caracterele cele mai mici.
Alte elemente de structură care se pot defini sunt listele. Există două tipuri de listă, listele numerotate şi cele numerotate.
De asemenea cu ajutorul etichetelor HTML se pot defini tabele foarte complicate.
În privinţa obiectelor active care se pot defini, cele mai importante sunt legăturile.

<Definiţie> O legătură interioară (link în engleză), permite saltul dintr-un loc al unei pagini web în alt loc al acelei pagini.
<Definiţie> O legătură exterioară permite saltul dintr-o pagină web în altă pagină web, indiferent unde se află aceasta din urmă.

Vizual, legăturile pot fi definite printr-un text evidenţiat într-un anumit fel sau printr-o imagine.

<Definiţie> Un formular este o pagină web care interacţionează cu utilizatorul şi care are cel puţin unul dintre obiectele următoare: casete de editare, casete de selecţie, casete combinate, butoane radioşi butoane simple. Toate aceste butoane se comportă exact la fel cu cele descrise în secţiunile anterioare.

Un formular este analogul casetelor de dialog din aplicaţiile Windows. Ieşirea dintr-un formular se poate face pe două căi, una cu salvarea datelor introduse şi a doua cu ignorarea lor.
Într-o pagină web nu se poate defini decât un formular. Dacă programatorul voia să folosească mai multe formulare trebuia să le scrie pe fiecare în câte o pagină web şi ieşirea dintr-un formular să încarce o pagină cu următorul formular. Acest al doilea formular îl acoperea pe primul. Pentru a afişa mai multe formulare independente pe acelaşi ecran s-a inventat noţiunea de cadru (frame în engleză).

< Definiţie > Un cadru este un element de structură HTML care permite împărţirea unei pagini web în mai multe sub-pagini web care vor fi afişate împreună pe acelaşi ecran şi vor fi independente funcţional.

< Definiţie > O colecţie de pagini web pe o anumită temă, găzduite de aceeaşi persoană sau de aceeaşi organizaţie, este numită generic „situri web”.

< Definiţie > „Pagina Acasă” este pagina deschisă de răsfoitor la lansare sau prima pagină a unui sit web. Ea reprezintă locul de unde puteţi merge spre celelalte pagini.

Dacă intenţionaţi să deschideţi un document de pe propriul computer, ar trebui să cunoaşteţi calea spre el sau să ştiţi suficiente lucruri despre el pentru a-l căuta; Abia când aţi identificat acel fişier îl veţi putea deschide. Web-ul conţine un număr uriaş de pagini. – Miliarde de pagini -, împrăştiate pe computere diferite din ţări diferite, care utilizează diferite convenţii pentru denumirea lor.
< Definiţie > „Adresa” sau URL-ul („Uniform Resource Locator”) unei pagini reprezintă locaţia sa unică şi identifică computerul care găzduieşte pagina precum şi calea către ea pe acel computer.

Cunoaşterea adreselor acestor fişiere sau căutarea lor este o metodă aproape irealizabilă.
Din acest motiv legăturile sunt foarte importante, ele ne ermit să sărim dintr-o pagină în alta şi dintr-un sit în altul fără să cunoaştem adresa particulară a paginilor vizitate.
Astfel, un autor al unei pagini poate insera o legătură care să indice o a doua pagină, apoi, cititorul primei pagini poate activa legătura pentru a deschide a doua pagină. Autorul trebuie să cunoască adresa celei de-a doua pagini, dar cititorul trebuie să ştie doar cum să activeze o legătură.
De exemplu, prima pagină a unui restaurant conţine numele şi imaginea sa şi detalii de contact, o legătură către meniurile oferite, altă legătură spre datele complete de contact şi a treia către cartea de oaspeţi. Pagina meniuri prezintă lista felurilor de mâncare şi preţul lor, având legături către informaţii despre diete speciale, închirierea restaurantului pentru ocazii speciale şi spre datele complete de contact. Observaţi utilizarea repetată a informaţiilor, cum ar fi informaţiile de contact afişate pe fiecare pagină a sitului şi modalităţile de a ajunge la o pagină pe diverse rute, aşa cum e cazul cu datele de contact în acest exemplu.
Legăturile sunt deseori diferenţiate de textul normal fiind afişate printr-un şir de cuvinte subliniate de culoare albastră, deşi uneori ele pot să nu arate la fel cu textul de pe ecran sau să fie reprezentate printr-o poză.
Autorul unei pagini web introduce pe lângă conţinut şi elemente care definesc structura informaţiei care se va afişa pe ecran după încărcarea acelei pagini. Totuşi, elementele de structură nu sunt atât de restrictive, ele putând fi adaptate programului care afişează pagina web şi dorinţelor utilizatorului.
De exemplu, utilizatorul ar putea dori să folosească fonturi mari sau alte culori pentru a citi textul stabilit de autor.
Utilizarea pe scară largă a răsfoitoarelor web, avantajele oferite de paginile conectate prin legături şi elementele de structură etichetate, a determinat Microsoft să utilizeze acest tip de formatare a informaţiilor şi în alte domenii, cum ar fi sistemele de ajutor. Utilizarea legăturilor a devenit o practică curentă peste tot în Windows.
Din punctul de vedere al utilizatorului, asta înseamnă de asemenea că în loc să fii legat de un document fizic, de un aparat radio sau TV, materialul dorit poate fi „descărcat” (copiat) de pe Internet pe computer pentru a fi redat mai târziu sau poate fi transferat pe alt dispozitiv cum ar fi un cititor media portabil. – Proces cunoscut sub numele de „podcasting”.
O altă variantă este „difuzarea continuă” („streaming” a materialului. – În care computerul joacă rolul unui aparat de radio sau Tv care pur şi simplu redă acel flux media.
Alte tipuri de informaţii bazate pe web includ colecţii de informaţii personale cum ar fi „blogurile” (web logs) şi enciclopediile on line, ca Wikipedia, care pot fi actualizate de oricine.

Fereastra Internet Explorer

Descriere:
Linia cea mai de sus a ferestrei programului Internet Explorer 8 este bara de titlu care conţine meniul sistem la stânga, urmat de numele paginii vizualizate, urmat de numele programului, Internet Explorer. La extrema dreaptă sunt 3 pictograme pentru minimizare, maximizare şiu închidere. Culoarea pictogramei Închidere este roşie, indicând că aceasta este fereastra activă.
A doua linie conţine în partea stângă butoanele Înapoi şi Înainte urmate de bara de adresă care se încheie cu butoanele „Reîmprospătare” şi „Stop”, apoi o casetă de căutare şi butonul de separare Caută.
A treia linie este bara de meniu. Acesta nu este vizibil decât atunci când apăsaţi tasta Alt şi focarul se mută pe el. Meniul conţine 6 submeniuri principale: Fişier, Editare, Vizualizare, Preferinţe, Instrumente şi Ajutor.
A patra linie începe cu o pictogramă pentru „Centrul preferinţe” urmată de bara „file rapide” sau „Preferinţe” care are o pictogramă numită „Adaugă la bara de preferinţe” şi apoi un număr de legături către pagini web.
A cincea linie începe cu butonul „File rapide” şi butonul „Listă file”. Apoi urmează două file pentru deschiderea de pagini web, urmate de o filă goală şi mai mică, care poate fi utilizată pentru deschiderea celei de-a treia pagini (dacă şi această filă este folosită, o altă filă se va adăuga pentru a permite deschiderea celei de-a patra pagini). Fila pentru pagina activă conţine simbolul Închidere la capătul din dreapta al filei.
La capătul din dreapta al acestei linii este bara de „comenzi” care conţine următoarele pictograme: Acasă, Fluxuri, Citire corespondenţă, Imprimare, Pagină, Siguranţă, Instrumente şi Ajutor.
Restul ferestrei exceptând ultima linie de la bază, este folosită pentru afişarea paginii web a cărui adresă este în bara de adrese.
Cea mai de jos linie a ferestrei este bara de stare, care afişează informaţii despre pagina web afişată, ca de exemplu, încărcarea paginii s-a „terminat” şi este vizualizată la un nivel de zoom de „100 procente”.
Sfârşitul descrierii.

Deschiderea paginilor web

Există mai multe moduri de a vă deplasa de la o pagina web la alta şi pentru unele dintre ele este important cum funcţionează adresele web şi cum să deschidem paginile web. Noi vom da ca exemplu comenzile de la tastatură pentru Internet Explorer; alte răsfoitoare pot folosi alte comenzi rapide.

Răsfoirea paginilor web

„Răsfoirea” înseamnă să utilizaţi o legătură dintr-o pagină pentru a intra în pagina următoare. Din punctul de vedere al autorului unei pagini web, includerea unei legături către altă pagină, indică faptul că există o conexiune logică între cele două pagini şi că e o idee bună să vizualizaţi aceste pagini cu informaţii înrudite, de exemplu de la o pagină despre grădinărit la o pagină despre o plantă comestibilă specifică.
Vă puteţi deplasa pe o legătură apăsând tasta Tab şi apoi Enter pentru a o activa. Tehnologia de acces s-ar putea să ofere altă modalitate de deplasare pe o legătură sau pentru activarea legăturilor.
Unele legături dintr-o pagină vă duc în altă pagină, dar unele sunt numite „legături în aceeaşi pagină” deoarece ele vă permit deplasarea în alt loc de pe aceeaşi pagină. De exemplu, în partea cea mai de jos a unor pagini va exista legătura „du-te la început” care vă va duce în vârful acelei pagini (foarte utilă pentru utilizatorii de mouse care nu ştiu combinaţia de taste Ctrl + Home).

Cum lucrează adresele web

Alt mod de a deschide o pagină web este să-i căutaţi adresa şi apoi să-i spuneţi lui Internet Explorer să deschidă acea pagină. Dacă ştiţi adresa totul e simplu, dacă nu, de îndată ce veţi înţelege cum funcţionează adresele web, veţi putea face o descoperire inteligentă.
Fiecare fişier de pe computerul dvs. are o cale unică şi pentru că o pagină web este un fişier aflat pe orice alt computer, ea are de asemenea o cale. Calea unei pagini web este cunoscută sub numele de adresă web şi identifică computerul care găzduieşte pagina şi locaţia acelei pagini pe acel computer.
În timp ce calea unui fişier de pe computerul dvs. foloseşte backslash-ul () pentru a separa părţile din care se compune calea, adresa web foloseşte slesh-ul (/) şi punctul de sfârşit de propoziţie (.).
Adresa web a primei pagini aparţinând unei organizaţii tinde să aibă cel puţin 3 părţi separate prin punct. Prima parte „http://www” identifică faptul că ea se află pe reţeaua World Wide Web şi poate fi prescurtată adesea la „www”. A doua parte este adesea un nume sau un acronim pentru organizaţie, cum ar fi „microsoft” sau „rnib” dar observaţi că adresele web folosesc în mod obişnuit litere mici. A treia parte identifică tipul organizaţiei, astfel companiile comerciale au „com” sau „co”, instituţiile educaţionale sau academice utilizează „edu” sau „ac”, iar organizaţiile care lucrează cu voluntari utilizează „org”. Puteţi întâlni la final un cod de ţară, cum ar fi, de exemplu, ro”.
Paginile unui sit aparţinând unei organizaţii adesea încep cu pagina Acasă şi apoi au un „/” urmat de orice altceva. De exemplu pagina de start (Acasă) a lui Microsoft este www.microsoft.com. Dacă ei au o pagină despre Internet Explorer, ea ar putea avea adresa: www.microsoft.com/ie.
De îndată ce aflaţi cum sunt construite paginile web, puteţi face anumite presupuneri asupra lor. Este cel mai uşor să ghiciţi adresa paginii de start şi apoi să răsfoiţi plecând din acel loc.

Deschiderea unei pagini Web a cărui adresă o cunoaşteţi

Există mai multe moduri de a deschide o pagină web dacă îi cunoaşteţi adresa. Ca exemplu, vom utiliza iarăşi comenzile de la tastatură recunoscute de Internet Explorer:

 • mutaţi-vă pe bara de adrese cu ajutorul combinaţiei Alt + D şi tastaţi adresa (care va înlocui zona selectată). Pe măsură ce introduceţi câteva caractere în bara de adrese, Internet Explorer va genera o listă verticală de intrări preluate din istoric (lista celor mai recent utilizate pagini web) sau din lista preferinţelor, vedeţi secţiunea „Semne de carte sau preferinţe”, care se potrivesc cu şirul tastat.
 • mutaţi-vă pe bara de adrese cu ajutorul combinaţiei Alt + D şi apăsaţi săgeată în jos pentru a vă deplasa printr-o listă de adrese din Istoric şi din Preferinţe.
 • Alegeţi „Filă nouă” din meniul Fişier (sau apăsaţi Ctrl + F) şi focarul se va muta pe bara de adrese; introduceţi de la tastatură sau selectaţi o intrare ca mai sus.

Pentru fiecare din variantele de mai sus, apăsaţi Enter pentru a deschide pagina în fila curentă, înlocuind astfel pagina curentă sau Alt + Enter pentru a deschide pagina într-o nouă filă.

 • Alegeţi opţiunea Deschidere din meniul Fişier (sau apăsaţi Ctrl + O sau Ctrl + L), iar în dialog tastaţi adresa completă.
 • Deschideţi meniul Preferinţe şi apoi utilizaţi săgeată în jos sau deplasarea cu prima literă, pentru a vă poziţiona pe un anumit element.
 • Dacă aţi primit prin intermediul unui email sau în interiorul unui document Word, o legătură către o pagină web, aţi putea să o activaţi direct sau să copiaţi adresa în bara de adrese sau în dialogul „Deschidere din Internet Explorer.

Pentru metodele de mai sus va trebui să apăsaţi Enter pentru a deschide pagina în fila curentă.
Dacă un sit a fost scris astfel încât să vă redirecţioneze către pagina corectă, nu va trebui să ştiţi cu precizie adresa căutată.
În secţiunea precedentă am sugerat ca pagina despre Internet Explorer se află la adresa www.microsoft.com/ie şi dacă veţi tasta această adresă în bara de adrese veţi obţine o pagină despre Internet Explorer. Dar, dacă veţi verifica bara de adrese veţi observa o altă adresă diferită. Pagina a cărei adresă tocmai aţi tastat-o nu există, dar situl web v-a redirecţionat automat către pagina corectă.

Căutarea paginilor web

O altă metodă pentru găsirea unei pagini web este aceea de a o căuta. Există un tip de pagini web care servesc acestui scop:

<Definiţie> Un Motor de căutare este o aplicaţie complexă care se comportă aparent ca un sit web care vă permite să tastaţi un termen de căutare şi vă returnează o listă cu „potriviri” sau altfel spus, pagini web care conţin termenul respectiv. El este uşor de utilizat şi se învaţă repede cum trebuie aleşi termenii de căutare pentru a obţine cele mai bune potriviri. Cel mai popular motor de căutare este fără îndoială Google sau www.google.ro/ie care are o interfaţă simplificată).

Internet Explorer incorporează o bară de căutare pe care o puteţi accesa cu CTRL + E (Aici nu funcţionează tasta F3) şi tastaţi acolo termenul căutat. Apăsaţi Enter pentru a căuta folosind motorul implicit de căutare sau apăsaţi Shift + Tab pentru a ajunge pe un rând care conţine un şir de motoare de căutare dintre care puteţi alege unul. Primul motor de căutare din şir este motorul implicit.
Pentru a schimba motorul implicit de căutare deschideţi meniul Instrumente şi alegeţi elementul Opţiuni Internet şi utilizaţi al doilea buton cu numele Setări, pentru a deschide un dialog în care se poate modifica lista motoarelor de căutare.

>Semne de carte sau preferinţe

Se întâmplă deseori să întâlniţi pagini web la care aţi dori să reveniţi. Un mod rapid de a face asta este să le adăugaţi la meniul numit „Preferinţe” sau „Semne de carte” şi data viitoare când veţi dori să deschideţi acele pagini va fi suficient să le alegeţi din acel meniu. Următorii paşi sunt specifici pentru Internet Explorer care are meniul Preferinţe, dar ş alte răsfoitoare web vor avea componente similare.
Pentru a adăuga pagina curentă la meniul Preferinţe, deschideţi meniul şi alegeţi „Adăugare la preferinţe” sau utilizaţi comanda rapidă Ctrl + D. Pentru a reveni la o pagină preferată, deschideţi meniul Preferinţe mergeţi cu săgeţi pe cea pe care o doriţi (sau folosiţi deplasarea cu prima literă) şi apăsaţi Enter.
Puteţi organiza meniul Preferinţe sub formă de foldere pe care de asemenea trebuie să le adăugaţi sau după aceea, utilizând dialogul Organizare preferinţe, care se află tot în meniul Preferinţe (Ctrl + B).
Folderele apar ca submeniuri în meniul Preferinţe.
Preferinţele pot fi afişate şi în „Centru preferinţe” (Ctrl + I sau Alt + C), care apare în partea stângă a ferestrei lui Internet Explorer în loc să fie afişate sub formă de meniu.
„Centrul preferinţe” conţine de asemenea o listă de fluxuri (Vedeţi mai departe secţiunea „Fluxuri şi Webslices”) sau „Istoricul” sit-urilor vizitate anterior (Ctrl + H).
Dacă alegeţi orice element al acestor liste, Centrul preferinţe se închide şi pagina aleasă apare în fereastră. Pentru a închide Centrul preferinţe fără a mai alege vreun element apăsaţi Escape.

Deplasarea în interiorul paginilor web

Există 3 moduri principale de deplasare într-o pagină web cu ajutorul comenzilor standart Windows de la tastatură când ne aflăm în Internet Explorer. Marea majoritate a celorlalte răsfoitoare au aceleaşi combinaţii de taste:

 • Tastele de deplasare: prin marea majoritate a programelor care rulează sub Windows vă puteţi deplasa cu ajutorul celor 4 săgeţi, tastele Home şi End şi unele dintre acestea în combinaţie cu tasta Ctrl. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că programele sunt proiectate pentru a crea sau edita ceva şi conţin un cursor care poate fi deplasat oriunde pentru acest scop. Paginile web se comportă cu totul diferit pentru că ele nu îşi propun să editeze ceva şi atunci nu au cursor, aşa cum întâlnim de exemplu în WordPad. Unele tehnologii de acces crează o copie virtuală a conţinutului de pe ecran şi crează un cursor care poate fi utilizat pentru a citi aceste informaţii din copia virtuală. Dacă aveţi una dintre aceste tehnologii, veţi putea utiliza toate tastele de deplasare uzuale. Aceasta este cea mai înceată metodă de deplasare, dar vă asigură că veţi trece prin toate informaţiile de pe pagina respectivă.
 • Legături şi controale: în Internet Explorer poate fi folosită tasta Tab pentru a sări peste text şi pentru a vă deplasa pe următorul element din pagină, cu care veţi putea interacţiona, cu alte cuvinte, pe o legătură sau un control. Apăsând pe rând tasta Tab veţi trece rând pe rând prin toate aceste elemente. Când se ajunge la ultimul element, vă veţi deplasa ciclic, mai întâi pe bara de adrese şi eventual pe controalele de deasupra paginii explorate, înainte de a reveni pe primul control sau legătură din pagină.
 • Utilizaţi Shift + Tab pentru a deplasa focarul în ordine inversă.
  Acesta este un mijloc rapid de a vă da seama ce se poate face în această pagină, în loc să o citiţi integral. Şi pentru că nu este dependentă de tehnologia de acces, va putea fi utilizată de oricine. Reţineţi totuşi, că se sare peste toate textele din pagină. Alte răsfoitoare folosesc alte metode de deplasare printre legături şi controale, de exemplu, Opera foloseşte tasta Tab pentru deplasarea printre controale, utilizând în schimb pentru deplasarea printre legături, combinaţiile Ctrl + săgeată în jos/sus.
 • Litere: tehnologiile de acces speculează faptul că în paginile web nu se folosesc tastele alfabetice şi le utilizează pentru acţiunile de deplasare. De exemplu se foloseşte litera H pentru a vă deplasa pe un subtitlu sau litera T pentru a vă deplasa pe începutul unui tabel. Această metodă oferă un control sporit utilizatorului de tehnologie de acces atunci când se deplasează într-o pagină web, dar combinaţiile de taste sunt specifice acelei tehnologii.

Atunci când utilizaţi o legătură pentru a vă deplasa dintr-o pagină în alta, a doua pagină o va înlocui pe prima în fereastra răsfoitorului. Răsfoitorul memorează toate paginile vizitate în sesiunea curentă şi de îndată ce vă deplasaţi de la una la alta, vă puteţi întoarce la anterioara cu Alt + săgeată stânga şi să vă întoarceţi din nou la următoarea apăsând Alt + săgeată dreapta.
Paginile web sunt proiectate de zeci de mii de indivizi, fiecare cu idea sa despre ce înseamnă un design bun. De aceea nici o pagină nu seamănă una cu alta. Veţi descoperi că unele situri web sunt uşor de vizualizat cu ajutorul tastaturii, pe când altele sunt mai dificil de vizualizat sau chiar inaccesibile – poate că ele utilizează grafice fără etichete alt text sau poate că nu folosesc etichete pentru subtitluri şi astfel nu veţi putea diferenţia titlurile de conţinutul obişnuit sau au legături pe care scrie „Daţi click aici!”.
Fiţi calmi! Varietatea extraordinară a paginilor pot face din web un loc foarte frustrant, dar adesea vă puteţi perfecţiona metodele pentru a obţine ceea ce doriţi de la o pagină sau veţi găsi o alternativă la o pagină inaccesibilă.

Cum să utilizăm Internet Explorer

Multe elemente ale ferestrei Internet Explorer au asociate comenzi rapide sau pot fi accesate prin meniul sistem. Deşi bara de meniu nu este afişată implicit pe ecran, dacă apăsaţi tasta Alt ea va apărea, având focarul pe primul subtitlu de meniu.
După ce se lansează, Internet Explorer va afişa propria dvs. „Pagină de start”.
Dacă veţi utiliza o pagină particulară, setarea ei ca pagină de start înseamnă că ori de câte ori veţi lansa Internet Explorer, ea va fi deschisă pentru dvs. – va reprezenta punctul dvs. de plecare.
Aceasta ar putea fi situl familiei personale, pagina unui motor de căutare, pagina de start de la locul de muncă Ş.A.M.d.

Navigarea cu file

Internet Explorer este un „răsfoitor cu file”; el poate deschide mai multe pagini într-o singură fereastră, aranjându-le una lângă alta pe ecran şi le indentifică pe fiecare cu ajutorul unor etichete care conţin numele paginii. Apăsaţi Ctrl + F pentru a deschide o filă goală şi pentru a muta focarul pe bara de adrese. Tastaţi o adresă şi apăsaţi Enter pentru a deschide pagina în noua filă sau deschideţi meniul Preferinţe şi alegeţi una.
Utilizaţi Ctrl + F pentru a vă deplasa printre file sau Ctrl + #, unde # este o cifră între 1 şi 8, folosită pentru a sări direct în interiorul uneia din primele 8 file;
Combinaţia Ctrl + 9 este folosită pentru a sări direct în ultima filă.
Apăsaţi Ctrl + F4 sau Ctrl + W pentru a închide fila curentă şi focarul se va muta pe următoarea filă.
Apăsaţi Ctrl + Alt + F4 pentru a închide toate filele cu excepţia celei active.
Butonul „File rapide” (Ctrl + Q), apare doar dacă sunt mai multe file deschise simultan şi el vă permite să vedeţi toate filele afişate pe ecran sub formă de imagini miniatură. Deplasaţi-vă printre ele cu ajutorul săgeţilor şi apăsaţi Enter pentru a intra într-o filă. Apăsaţi Escape pentru a părăsi această vizualizare.

Stabilirea paginii sau paginilor de start

Este posibil să deschidem mai multe file şi să le salvăm ca pagini de start. Pentru a stabili pagina de start, deschideţi pagina dorită, apăsaţi Alt + M pentru a deschide meniul Acasă şi alegeţi „adaugă sau modifică pagina de start”.

Atenţie! Bara de comenzi trebuie sa fie anterior activată prin meniul Vizualizare.
Selectaţi butonul radio în conformitate cu preferinţele dvs şi apăsaţi butonul OK. Paginile de start pot fi stabilite şi prin intermediul dialogului Opţiuni Internet apelat din meniul Instrumente.

Alte caracteristici ale lui Internet Explorer

Există un număr de trăsături care nu s-au schimbat la trecerea de la o versiune la alta de Internet Explorer .

 • Bara de comenzi: toate pictogramele de pe bara de comenzi cu excepţia „Citire corespondenţă”, au şi comenzi rapide, dacă doriţi să le folosiţi şi de asemenea, orice element dintre ele se regăseşte şi în meniu.
 • Există două comenzi rapide pentru a ajunge la pagina de start; Alt + Home o deschide sau le deschide ca file noi în sesiunea curentă, în timp ce Alt + M înlocuieşte pagina curentă, oferindu-vă o listă în situaţia în care aveţi mai multe pagini de start.
 • Zoom: apăsaţi Ctrl + „+” pentru a creşte nivelul de zoom şi Ctrl + „-” pentru a-l descreşte. Setările pentru zoom afectează doar fila curentă, dar dacă stabiliţi diferite nivele de zoom în diferite file, la restartarea lui Internet Explorer, valoarea pentru zoom a filei care deţinea focarul la închiderea lui Internet Explorer, va fi aplicată tuturor filelor din noua sesiune.
 • Legături pentru descărcare: Nu este obligatoriu ca legăturile să indice spre altă pagină. Ele pot indica un document, un fişier care conţine muzică sau un program pe care puteţi să-l descărcaţi.
 • O legătură are un meniu context cu opţiuni pentru deschiderea legăturii într-o filă nouă sau fereastră sau „Salvare ţintă ca..” care vă permite să salvaţi pe computer, pagina sau fişierul indicat de legătură.
 • Deplasarea de pe bara de adrese în pagină: dacă vreţi să verificaţi adresa web a paginii curente, cel mai bun lucru de făcut este să mutaţi focarul pe bara de adrese cu Alt + D, sau F6.
 • Pentru a deplasa focarul pe conţinutul paginii apăsaţi Ctrl + F6. Observaţi că dacă focarul era înainte pe o legătură, va trebui să apăsaţi tasta Tab pentru a vă reîntoarce pe acea legătură şi dacă focarul se afla înainte pe un control, focarul va reveni pe prima legătură sau pe primul control din pagină.
 • Bara de informaţii: aceasta este doar o linie text care apare în vârful unei pagini pentru a vă avertiza atunci când apare un risc de securitate în legătură cu deschiderea unei pagini sau descărcarea unui fişier.
  Această informaţie apare pe ecran doar în cazul celor două evenimente.
 • Deplasaţi focarul pe bara de informaţii cu Alt + N şi apăsaţi Bara de spaţiu pentru a obţine un meniu cu acţiuni posibile.

Găsirea informaţiei într-o pagină web

Paginile web pot fi mari şi complexe şi deseori căutaţi o informaţie simplă, cum ar fi, de exemplu, un număr de telefon. În loc să citiţi întreaga pagină, mai bine căutaţi în pagină respectiva informaţie.
Pentru a găsi un text în pagina web curentă cu ajutorul lui Internet Explorer 8, deschideţi meniul Edit şi alegeţi „Găsire în această pagină…” (comandă rapidă Ctrl + F sau F3) pentru a deschide bara de instrumente „Găsire”. Tastaţi cuvântul sau fraza pe care o căutaţi. Pe măsură ce tastaţi text în bara de instrumente, Internet Explorer subliniază toate potrivirile din pagină, evidenţiind diferit prima potrivire. Numărul potrivirilor găsite este adăugat la bara de instrumente. Apăsând enter veţi evidenţia următoarea potrivire, dar focarul va rămâne pe bara de instrumente.
Bara de instrumente conţine o serie de controale; pentru a vă deplasa pe ele apăsaţi Tab pornind din câmpul de editare şi utilizaţi apoi săgeată la dreapta. Butonul „Opţiuni” vă permite să restrângeţi căutarea la:”Potrivire doar pe cuvinte întregi” şi „Potrivire litere mari şi mici”. De îndată ce aţi tastat un termen de căutare, sunt disponibile şi butoanele „Următor” şi „Predecesor”. Apăsaţi Escape pentru a închide bara de instrumente Găsire.

Facilităţi privind accesibilitatea lui Internet Explorer

Pe lângă accesul de la tastatură Internet Explorer are şi alte câteva facilităţi privind accesibilitatea. Sistemul de ajutor acoperă această chestiune în detaliu, dar pe scurt aceste facilităţi includ:

 • Dimensiune text: meniul Vizualizare > submeniul „Dimensiune text” vă permite să alegeţi dimensiunea textului afişat pe ecran.

 • Culori: meniul Instrumente > dialogul „Opţiuni Internet” > pagina General > butonul Culori va deschide un dialog în care veţi putea stabili culorile ecranului.

 • Fonturi: meniul Instrumente > dialogul „Opţiuni Internet” > pagina General > butonul Fonturi va deschide un dialog în care veţi putea alege fonturile care vor fi afişate pe ecran.

Observaţi că unele situri pot specifica ele fonturile, mărimea textului şi culorile folosite care vor înlocui aceste setări dacă nu faceţi alte modificări. Pentru a face aceasta deschideţi meniul Instrumente şi apoi dialogul „Opţiuni Internet”. În pagina General apăsaţi butonul Accesibilitate care va deschide un al doilea dialog. Verificaţi casetele de selecţie pentru culori, fonturi şi dimensiune text pentru a înlocui preferinţele impuse de situl web.

 • Zoom: măriţi textul şi imaginile cu Ctrl + Plus, micşoraţi-le cu Ctrl + Minus, resetaţi-l la 100 procente cu Ctrl + 0 (zero).
 • Accesibilitate în Opţiuni Internet: meniul Instrumente > dialogul „Opţiuni Internet” > pagina Complex va deschide o listă de setări care pot fi activate sau dezactivate (on/off) cu ajutorul unor casete de selecţie. Uneori puteţi dori să activaţi toate setările din grupul Accesibilitate.
  *Se imprimă culorile şi imaginile de fundal: unele situri web folosesc un model pentru fundal sau anumite culori pentru a face aspectul mai interesant. Dacă imprimaţi o astfel de pagină, aţi putea avea dificultăţi la citirea ei. Pentru a specifica că nu doriţi imprimarea fundalului şi imaginilor, deschideţi meniul Instrumente > dialogul „Opţiuni Internet” > pagina Complex şi debifaţi caseta de selecţie „Se imprimă culorile şi imaginile de fundal „.

Fluxuri şi Servicii Web

O problemă care apare odată cu aglomeraţia de informaţii disponibile pe Internet, este dificultatea de a ţine pasul cu toate.
Listele de email sunt o metodă pentru a face faţă la acest fenomen, dar adresele de email pot atrage mult spam sau atacuri de înşelătorie (phishing)
Internet Explorer oferă două facilităţi pentru rezolvarea acestor situaţii, „Fluxuri” şi „Web Slices”.

Fluxuri

Fluxurile vă permit să vă înscrieţi pe o pagină de web şi apoi să beneficiaţi de diverse informaţii actualizate frecvent fără să fie necesar să furnizaţi adresa dvs de email. Trebuie folosit un alt program, numit „Agregator de ştiri” care să verifice periodic dacă au apărut noutăţi. Internet Explorer 8 poate fi utilizat ca agregator, ceea ce înseamnă că întregul proces este realizat acum de un singur program.
Fluxurile mai sunt cunoscute şi sub numele de „Fluxuri web”, sau „RSS” („really simple syndication” sau „rich site summary”).

Internet Explorer are un buton pentru meniul Fluxuri care este gri pentru siturile web care nu au fluxuri şi de culoare portocalie pentru siturile care au fluxuri;
Atunci când butonul îşi schimbă culoarea în portocaliu se emite un sunet.
Meniul Fluxuri poate fi deschis cu Alt + J. Apăsând Enter pe orice element al meniului va deschide o pagină nouă care conţine informaţii despre flux, câteva ştiri actualizate şi o legătură având numele „Abonare la acest flux”. Dacă v-aţi abonat la un flux folosiţi „Centrul preferinţe” (Ctrl + J) pentru a monitoriza şi a citi fluxurile.
Fluxurile pot fi foarte utile, dar dacă pagina conţine prea multe informaţii, cum ar fi scorurile la diferite discipline sportive, aţi putea fi interesat doar de o parte dintre acestea şi nu vă interesează noutăţile din celelalte domenii. „Web Slices” vă permite exact acest lucru.

Servicii web

Un „Web slices” este o parte dintr-o pagină web care conţine o informaţie sumară, cum ar fi titluri de articole din ziare – pe care doriţi să le urmăriţi în timp.
Atunci când un sit web are „Web slices” butonul meniului Fluxuri devine verde şi se emite un sunet.
Meniul Fluxuri poate fi deschis cu Alt + J. Puteţi spune că acesta are Web slices în loc de fluxuri, deoarece atunci când are fluxuri prima opţiune din meniu este „Nu s-au găsit Web slices”. Apăsând Enter pe oricare dintre elementele meniului se va deschide un dialog prin care componenta „Web slices” se poate adăuga la bara de preferinţe.
Componentele „Web slices” pot fi monitorizate prin intermediul barei de preferinţe. Atunci când vă aflaţi într-o pagină web apăsaţi rapid de două ori tasta F6 şi apoi Tab pentru a ajunge pe bara de preferinţe şi apoi deplasaţi-vă cu săgeţi prin conţinutul ei. Apăsaţi Enter pe o componentă „Web slices” pentru a deschide un dialog cu extindere pe verticală, care va afişa informaţia.
Pentru o componentă „Web slices” care conţine subtitluri de ziar, de exemplu, apăsaţi Tab până ajungeţi pe titlul de ziar şi apoi Enter pentru a deschide o pagină web cu întregul conţinut referit de acest titlu.

Alte facilităţi oferite de Internet Explorer

Următoarele facilităţi au fost introduse de Internet Explorer 8.
* Navigare In Private: Cât timp vă deplasaţi printre pagini web, tot felul de informaţii despre ceea ce faceţi sunt păstrate pe computer, de exemplu, istoricul paginilor vizitate, cookies şi alte fişiere temporare. Navigarea In Private previne stocarea pe computer a acestor informaţii, astfel încât după încheierea sesiunii de lucru, nu va exista nici o urmă a activităţi pe computerul pe care lucraţi.
* Navigarea In Private poate fi activată din meniul Instrumente, de pe meniul securitate din bara de comenzi sau prin comanda rapidă Ctrl + Shift + P. Modul In Private se va deschide într-o nouă fereastră a lui Internet Explorer. Orice faceţi în această nouă fereastră va fi protejat de Navigarea In Private, inclusiv în noile file create din această fereastră. La bara de titlu se va adăuga textul „In Private”. Pentru a închide modul de navigare In Private, închideţi fereastra cu Alt + F4.

 • Filtrare In Private: este o componentă internă a lui Internet Explorer 8 folosită pentru blocare.
  El poate fi activat din meniul Instrumente sau din meniul Securitate de pe bara de comenzi sau cu ajutorul combinaţiei Ctrl + Shift + F.
 • Phishing: este o înşelătorie prin care un site vizitat sau un email recepţionat, pare să aparţină unei bănci sau unei instituţii similare, care vă cere informaţii personale, cum ar fi detalii despre cont şi parole de acces. Aceste informaţii sunt utilizate apoi pentru a se fura bani sau pentru a se folosi de identitatea dvs.
  Marea majoritate a băncilor îşi avertizează clienţii că nu vor emite niciodată astfel de emailuri şi trebuie să aveţi mare grijă când furnizaţi astfel de informaţii unui sit web. Internet Explorer 7 a introdus un filtru de phishing care a fost înlocuit în Internet Explorer 8 cu „Filtru SmartScreen”. Ambele funcţionează în fundal pentru a identifica emailuri sau situri web care au caracteristici similare celor descoperite în înşelătorii de tip phishing şi vă avertizează asupra acestui fapt. Pentru a verifica sau modifica setările, bifaţi manual siturile web asupra cărora aţi fost avertizat sau raportaţi situl web către Microsoft, folosiţi meniul Instrumente şi căutaţi submeniul „Filtru phishing” sau „Filtru SmartScreen”.
 • Acceleratoare: selectaţi o porţiune de text şi deschideţi meniul context pentru a obţine o listă de opţiuni care vor depinde de selecţia făcută. 4 opţiuni oferite până în acest moment sunt blog, poştă electronică, Hartă şi traducere. Fiecare va deschide o filă nouă. Observaţi că aici este vorba de o altfel de utilizare a cuvântului accelerator faţă de cel discutat mai devreme.
 • Modul protejat: Internet Explorer 8 încearcă să prevină automat instalarea de malware (programe cu intenţii rele, cu ajutorul caracteristicii „Mod protejat”, care este activă în mod implicit. Pentru a verifica sau modifica starea modului protejat, mergeţi în meniul Instrumente > Opţiuni Internet > pagina Securitate. Dacă schimbaţi setările, trebuie să restartaţi Internet Explorer înainte ca acestea să aibă efect

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.