Conturi utilizator

Dacă una sau mai multe persoane vor să utilizeze acelaşi computer este destul de probabil ca ele să aibă preferinţe diferite. Ar putea folosi programe diferite sau fişiere diferite. De exemplu într-o familie, părinţii şi copiii ar dori ca Windows-ul să arate diferit pentru fiecare dintre ei.
Windows vă permite să creaţi un “cont utilizator” pentru fiecare persoană care va utiliza computerul. Toate modificările făcute de o persoană cu privire la cum va arăta windows-ul şi cum va suna el, va afecta doar contul ei de utilizator. Fiecare cont utilizator conţine foldere pentru documentele sale, pentru muzică şi aşa mai departe.

Dacă au fost create conturi de utilizator, după pornirea computerului el va prezenta (la pornire) o listă de conturi utilizator. Fiecare cont utilizator are un nume şi de asemenea ar putea cere o parolă, astfel încât doar proprietarul să poată accesa contul său.

Gestiunea conturilor utilizator

 Windows are trei nivele de conturi utilizator.
 • Administrator: poate instala programe şi dispozitive, poate modifica parole, poate crea şi modifica alte conturi.
 • Standard: Îşi poate modifica propria parola sau imagine dar nu poate vizualiza sau modifica alte conturi, alte informaţii ale contului sau să creeze un cont nou.
 • Guest (invitat): poate accesa doar programele existente.

  După instalarea sistemului Windows, sunt create automat, un cont de administrator şi un cont invitat. Contul invitat nu poate fi utilizat până când administratorul nu îl activează.

  Administratorul poate crea multe alte conturi desemnându-le pe fiecare ca fiind cont de nivel administrator sau de nivel standard (poate exista doar un singur cont de nivel invitat). Dacă un utilizator care are un cont standard sau invitat încearcă să facă ceva ce este permis doar administratorului, ca de exemplu să instaleze un program nou, acesta va fi avertizat că trebuie să introducă parola de administrator înainte de a continua acea acţiune.

  Pentru a crea un cont de utilizator sau pentru a modifica sau elimina un cont existent, deschideţi Panoul de control şi apoi:

 • Dacă utilizaţi vizualizarea pe categorii alegeţi opţiunea “adăugare sau eliminare conturi utilizator”;

 • Dacă utilizaţi vizualizarea în ordine alfabetică alegeţi “cont utilizator” şi apoi “gestionare alt cont “.

  Un administrator care crează un alt cont de utilizator, trebuie să îi atribuie nivelul de administrator sau cel standard.
  Modificările care pot fi făcute asupra unui cont existent sunt:

 • Schimbă numele contului: el trebuie să fie unic;

 • Creează sau modifică parola: daca contul a fost definit cu parolă sau nu. Parola este sensibilă la diferenţa dintre literele mari şi mici, iar din motive de securitate, ea trebuie să fie formată din cel puţin 8 caractere şi trebuie să conţină cifre, litere mari sau litere mici;
 • Îndepărtare parolă: nu este o idee bună să faceţi acest lucru pentru contul de administrator, dacă computerul nu este fizic securizat.
 • Modifică imaginea: Windows fine cu o colecţie de imagini proprii din care puteţi alege una sau puteţi alege un fişier imagine de pe computerul personal;
 • Configurarea controlului parental: acesta va fi discutat mai târziu).
 • Schimbă tipul contului: un cont de administrator poate modifica alt cont, modificându-i nivelul de la administrator la standard şi invers.
 • Ştergere cont: această opţiune şterge toate fişierele asociate cu acel utilizator. Puteţi alege şi “păstrare fişiere” în care caz o copie a folderelor care conţin documente, preferinţe, muzică, imagini şi fişiere video, va fi depusă într-un folder în destopul asociat administratorului.
 • Gestionare alt cont: folosiţi această opţiune pentru a modifica contul gestionat.

Logarea la Windows – ecranul de bun venit

 Dacă a fost creat doar un singur cont utilizator care nu are parolă, după deschiderea computerului şi lansarea sistemului Windows, va apărea direct Desktop-ul. Totuşi, dacă există un cont utilizator care are şi parolă sau există mai multe conturi utilizator, veţi fi întâmpinat de un ecran de bun venit, care va afişa conturile utilizator dispuse pe un rând. Utilizaţi săgeată stânga sau dreapta pentru a selecta un cont şi apăsaţi Enter. Dacă acel cont are o parolă, pentru a putea lucra pe acel computer, va trebui să o introduceţi de la tastatură şi apoi să apăsaţi din nou tasta Enter. 
 După logare, un utilizator căruia abia i s-a creat contul, va trebui să aştepte câteva minute, înainte de a putea da vreo comandă. Acest lucru se întâmplă deoarece Windows îşi crează folderele şi setările asociate acestui cont.

Comutarea între utilizatori

 Dacă v-aţi conectat la un computer şi o altă persoană vrea să utilizeze acelaşi computer, există două posibilităţi:
 • vă delogaţi dvs de la acel computer şi lăsaţi pe cealaltă persoană să se logheze;
 • puteţi comuta pe celălalt cont, lăsând contul dvs activ în fundal.

  Delogarea de la computer este asemănătoare cu închiderea lui pentru că vor fi închise toate documentele şi programele utilizate, iar orice fel de date care nu au fost salvate se vor pierde.
  Diferenţa constă în faptul că Windows nu se va închide, ci se va întoarce la ecranul de bun venit, astfel încât să se poată loga o altă persoană.
  Comutarea pe alt cont vă permite să lăsaţi programele şi documentele deschise şi să reveniţi la ecranul de bun venit, pentru ca să se logheze o altă persoană. Astfel, vor fi două conturi active, fiecare având programe şi documente deschise. Apoi, ecranul de bun venit poate fi folosit pentru a vă deplasa printre cele două conturi.
  Ori de câte ori treceţi pe un alt cont va trebui să introduceţi parola asociată acelui cont.
  Delogarea sau comutarea între utilizatori se poate face în mai multe moduri, fiecare aducându-vă la ecranul de bun venit, prin intermediul căruia alt utilizator se poate loga sau se poate întoarce la sesiunea abandonată:

 • Din submeniul Închidere al meniului Start

 • Din ecranul de securitate Windows Ctrl+Alt+Delete
 • Blocaţi-vă computerul cu tasta Windows+L sau alegeţi Blocare din meniul Închidere. După ce apare ecranul rezultat, apăsaţi tasta Tab pentru a ajunge pe butonul „Comutare utilizatori” şi apăsaţi Enter.

  Atenţie! Dacă vreţi să închideţi computerul şi un alt utilizator este încă logat, un dialog de avertizare vă va informa că acel utilizator s-ar putea să-şi piardă datele. De exemplu, utilizatorul rămas logat, ar putea avea un document creat şi încă nesalvat. Veţi fi întrebat dacă doriţi să continuaţi procesul de închidere, iar butonul implicit va fi „Da”. Deci, aveţi multă grijă!

Unde sunt păstrate fişierele pe computer: Folderul „Utilizatori”

 Windows crează pe computer un folder numit "Utilizatori", care la rândul lui conţine câte un folder pentru fiecare cont utilizator. Fiecare folder, asociat unui cont, conţine propriile sale fişiere şi foldere. Aceste foldere sunt proprietatea exclusivă a acelui utilizator, ele putând fi văzute doar de un cont administrator. 
 Tot aici există un folder utilizator numit "Public" a cărui conţinut poate fi vizualizat de orice utilizator, indiferent dacă este sau nu administrator.
 Chiar dacă sunteţi singurul utilizator al unui computer, este util să ştiţi unde sunt dispuse fişierele şi folderele dvs.

Conturi utilizator individuale

 Folderul Utilizatori conţine câte un subfolder pentru fiecare utilizator, ca de exemplu c:\utilizatori\Petru pentru utilizatorul "Petru".
 Un mijloc eficient pentru a ajunge rapid pe folderul unei persoane logate, este să deschideţi meniul Start, să apăsaţi Tab pentru a ajunge pe Numele contului şi apăsaţi Enter.
 Folderul ce poartă numele contului pentru Petru conţine cel puţin următoarele subfoldere, multe dintre ele fiind predestinate pentru anumite tipuri de informaţie, create sau salvate: Contacte, Desktop, Descărcări, Preferinţe, legături, Documentele mele, Muzica mea, Imaginile mele, Fişierele mele video, Jocuri salvate, Căutări şi Roaming.

 Alte foldere ar putea fi create de dvs. sau de fabricantul computerului.
 O mulţime de programe sunt configurate ca să lucreze implicit cu aceste foldere.
 Dacă vreţi să partajaţi (să folosiţi împreună cu alţii) un document sau un alt tip de informaţie, salvaţi această informaţie în colecţia de foldere aflată în folderul Public, care poate fi văzut de toate conturile utilizator.

Folderele publice

 Contul de utilizator public, conţine o colecţie similară de foldere ca ale conturilor individuale, adică Documente publice, Descărcări publice, Muzică publică, Imagini publice, Inregistrare TV, Fişiere video publice şi Roaming.
 Nimeni nu se va loga ca public, folderele publice există pentru ca unii utilizatori să salveze în ele anumite fişiere pe care alţi utilizatori să le poată vedea, edita sau şterge.

 Atenţie! Nu se poate partaja în acest fel orice informaţie. De exemplu, folderele Preferinţe sau Jocuri salvate, nu există în folderul Public.

Controlul conturilor utilizator (UAC)

 Controlul conturilor utilizator (UAC) este o caracteristică de securitate care previne modificarea setărilor computerului pe care lucraţi, fără aprobarea unui administrator. El va întrerupe orice încercare de modificare prin deschiderea unui dialog care va cere o confirmare, înainte ca modificarea să fie efectuată. Pentru a confirma, în cazul unui cont de nivel standard, dialogul va cere introducerea unei parole administrator, iar pentru un cont de nivel administrator va trebui să activaţi un buton de confirmare.
 Pentru orice cont, dialogul vă permite să revocaţi modificarea.
 Tipurile de modificări care declanşează dialogul UAC includ adăugarea sau îndepărtarea dispozitivelor şi instalarea de programe sau acţiuni care ar putea defecta computerul.
 Unii consideră UAC inoportun şi de aceea el poate fi şi dezactivat, dar nu este prea înţelept să faceţi aşa, pentru că lăsaţi computerul sub semnul riscului.
 Pentru a verifica şi modifica setările UAC:
 • Tastaţi „control cont” în caseta de căutare a meniului Start sau deschideţi Panoul de control, duceţi-vă pe conturi utilizator şi alegeţi „Modificare setări conturi utilizator”.

  În Windows 7, se face distincţia între acţiunile iniţiate manual sau de către user şi acţiunile programate sau iniţiate de programe.

  Cu ajutorul unui glisor puteţi alege unul din 4 nivele de întrerupere. Este posibil ca cititorul de ecran să nu citească textul explicativ care acompaniază poziţia glisorului. Pornind din vârf poziţiile glisorului sunt:

 • Doresc mereu notificare: vârful glisorului furnizează dialogul UAC şi înceţoşează ecranul pentru modificările manuale şi programate. Apăsaţi tasta Home pentru a ajunge la aceste setări.

 • Notificare atunci când: furnizează dialogul şi înceţoşează ecranul doar pentru modificările programate. Aceasta este setarea implicită.
 • Notifică rar: oferă dialogul doar pentru modificările programate, dar nu mai înceţoşează ecranul.
 • Nu notifica: nu oferă dialog pentru nici un fel de modificări.

  A doua şi a treia opţiune vă permit să faceţi modificări fără a fi nevoie să confirmaţi fiecare modificare în parte, asigurându-vă în acelaşi timp că modificările nu se fac fără autorizarea dvs.
  Fenomenul de înceţoşare la care ne-am referit mai sus este o altă caracteristică de securitate a Windows-ului. În timp ce ecranul este înceţoşat, toate procesele de pe computer sunt suspendate până când închideţi dialogul.
  Multe caracteristici din Panoul de control au o pictogramă UAC la stânga titlului lor, ceea ce înseamnă că dacă acele caracteristici vor fi activate, vor declanşa dialogul UAC. Această informaţie vizuală s-ar putea s nu fie verbalizată de un cititor de ecran.

Controlul parental

 Controlul parental permite conturilor administrator să restrângă drepturile pentru conturile standard şi este destinat părinţilor care vor să decidă ce vor putea face sau nu, copiii lor la computer. Părinţii pot permite sau restrânge accesul la anumite jocuri în funcţie de titlul lor, dacă jocul este potrivit cu vârsta copiilor sau să blocheze jocurile cu un anumit conţinut.
 Fiecare zi a săptămânii este împărţită în segmente orare, iar părinţii pot selecta orele în care doresc computerul blocat.
 Jocurile pot fi controlate în 3 moduri: în funcţie de frecvenţa utilizării acelui joc, după tipul conţinutului sau după nume.
 Este posibil să permiteţi utilizarea unui anumit program.
 Controlul parental va construi o listă care cuprinde toate programele de pe computer, listă care poate fi foarte lungă şi le dezactivează pe toate cu excepţia programelor anti virus sau asemănătoare.
 Părintele va activa programele pe care copilul va avea voie să le utilizeze.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.