Windows live mail

Poşta electronică (email)

Idea de poştă electronică a pornit din viaţa reală, de aceea multe noţiuni vor fi foarte familiare celor care au folosit poşta obişnuită.
Atunci când cineva dorea să trimită o scrisoare, lua o foaie de hârtie, scria conţinutul scrisorii, o semna dacă nu voia sa fie anonimă, o introducea într-un plic pe care scria atât adresa destinatarului, cât şi pe cea a expeditorului. Plicul lipit era introdus într-o cutie poştală care să zicem că se afla pe peretele oficiului poştal cel mai apropiat. De două ori pe zi, funcţionarii oficiului, descărcau cutia şi sortau plicurile după destinaţii. În funcţie de destinaţia scrisă pe plic, acesta era trimis la un oficiu poştal din localitatea destinatarului. De două ori pe zi, funcţionarii acelui oficiu sortau plicurile sosite, după străzile destinatarilor şi le înmânau poştaşilor responsabili de acele străzi. Poştaşul punea plicul în cutia poştală a destinatarului, care era fie fixată pe poarta de la intrarea în curte, fie în holul blocului în care locuia acesta.
Dacă adresa destinatarului era greşită, dar cea a expeditorului era scrisă corect, scrisoarea se întorcea la expeditor acasă, făcând drumul invers.
Pe internet lucrurile se petrec cam la fel. O aplicaţie, numită client de email, ne permite să scriem scrisori în format electronic (numite e-mail) şi să le depunem într-un anumit loc numit căsuţă poştală sau cont de mail.

<Definiţie> O scrisoare în format electronic, cu o structură asemănătoare unei scrisori obişnuite, se numeşte E-mail. De numirea ei vine de la electronic mail din engleză şi înseamnă chiar scrisoare electronică.
<Definiţie> Un cont de mail sau căsuţă poştală este o locaţie în care se păstrează scrisorile electronice, primite şi trimise de proprietarul contului.

Când în când clientul de email se conectează la un server de mail de care ţine căsuţa noastră poştală. Putem identifica acest server ca fiind oficiul poştal care ne prelua scrisoarea clasică.
Serverul de mail primeşte emailul nostru, citeşte adresa destinatarului şi astfel identifică adresa serverului de email alocat destinatarului, adică oficiul la care destinatarul are căsuţă poştală. Îi trimite acestuia emailul şi la un moment dat, clientul de poştă al destinatarului va interoga serverul său de mail dacă a primit corespondenţă nouă. Cum va găsi ceva nou, va descărca automat emailurile noi pe computerul destinatarului şi acesta le va putea citi uitându-se în contul său de poştă electronică.

Am descoperit astfel că clientul de email realizează cel puţin 4 sarcini importante:
* permite scrierea unui email;
* Permite citirea unui email;
* Permite expedierea unui email;
* Permite recepţionarea unui email.

Deci, clientul nostru de email îl înlocuieşte pe expeditorul uman care ducea scrisoarea la cutia poştală, dar şi pe poştaşul care ne-o aducea de la oficiul poştal.
Observăm că în procesul de corespondenţă intervin două servere de mail, similare celor două oficii poştale din funcţionarea poştei clasice.
Ca să trimitem un email cuiva trebuie să avem şi noi şi destinatarul, un cont de poştă electronică, creat pe un server de mail.
Să zicem că popescu vrea să-i trimită lui Ionescu un email. Popescu are contul popescu pe serverul server 1, iar Ionescu are contul ionescu creat pe serverul server. Atunci Popescu va avea adresa de email popescu@server 1 iar Ionescu va avea adresa de email ionescu@server2.
Până la semnul „@” se află numele de cont al expeditorului sau al destinatarului, iar după acest semn se află numele serverului de mail, adică al oficiului de care ţine contul de mail.
Două adrese de email sunt diferite daca ori numele contului, ori numele serverului de email sunt diferite.

Protocoale de poştă electronică

Pentru a aduce sau a trimite un email, clientul de poştă electronică discută cu serverele de email într-un limbaj dedicat. Modul acesta de conversaţie între client şi serverele de email se numeşte protocol de comunicaţie.

Atunci când ne configurăm clientul de poştă electronică pentru a gestiona conturile de mail, trebuie să specificăm serverul de mail prin care trimitem poşta electronică şi serverul de mail prin care o vom recepţiona.
De obicei serverul de trimitere şi cel de recepţie sunt unul şi acelaşi server, dar ele vor purta nume diferite.
De asemenea va trebui să menţionăm în ce limbaj va vorbi clientul nostru cu serverul de mail, adică ce protocol va folosi.

Pentru recepţia emailurilor, cele mai folosite protocoale sunt:
* POP3 Post Office Protocol (Protocol pentru Oficiul Poştal).
* IMAP Internet Message Access Protocol (Protocol de Acces la Mesaje prin Internet).
Iar pentru expedierea emailurilor cel mai folosit protocol este:
* SMTP Simple Mail Transfer Protocol (Protocol simplu de Transfer al Poştei).

De cele mai multe ori ni se va cere şi o parolă pentru ca serverul să fie sigur că nu se ascunde altă persoană în spatele contului de mail care trimite sau solicită recepţionarea emailurilor.

Structura unui email

Vom arăta că un email a preluat toate rubricile folosite în trimiterea unei scrisori clasice.
Putem identifica mai multe zone prezentate în lista de mai jos:
* Adresa de email a expeditorului, pe care clientul de mail o trece uneori automat, va fi scrisă în dreptul rubricii: „De la” sau „From:” în engleză.
* Data expedierii emailului. Această rubrică apare în emailurile primite şi este automat calculată în funcţie de fusul orar al localităţii în care se află destinatarul. Ea poartă numele de „Data” sau „Date” în engleză.
* Adresa de email a destinatarului. Rubrică care se numeşte „Către ” sau „To” în engleză. Aici se va trece adresa de email a persoanei căreia vrem să îi trimitem mesajul. Rubrica apare doar la trimiterea unui email.
* Adrese de email ale altor persoane care vor primi o copie a scrisorii. Rubrica este numită „Cc” (de la Carbon Copy care înseamnă copie xerox).
* Adrese de email ale altor persoane care vor primi o copie a scrisorii fără a fi informate cine a mai primit această copie. Rubrica este numită „”Cci” (de la copie xerox invizibilă).
* Subiectul pe scurt. Rubrică numită „Subiect” sau Subject în engleză. Aici trecem un rezumat de câteva cuvinte prin care arătăm pe scurt ce dorim să comunicăm prin mesajul care urmează.
* Opţional am putea trimite ataşat la acest email o poză sau un document. În acest caz va trebui să scriem adresa completă a obiectului ataşat în rubrica „Ataşare” sau „Attachment” în engleză.
* Ultima zonă este o zonă de editare în care scriem efectiv conţinutul emailului nostru. Rubrica se numeşte „Mesaj” sau „Message” în engleză.

În Windows 7 nu există un program de email, dar este posibil să descărcaţi Windows Live Essentials (http://download.live.com/), care include Windows Live Mail.

Ca şi WordPad acest client de poştă electronică nu are meniuri având în schimb o panglică din care putem accesa o mulţime de opţiuni.

Pentru simplitate, am considerat că Windows Live mail este astfel configurat, încât să fie folosit doar pentru gestionarea emailurilor. Acest client ştie în plus să citească ştiri, fluxuri de ştiri şi să genereze evenimente pe baza unui calendar. Noi l-am configurat în aşa fel încât să fie cât mai simplu de folosit de către nevăzători pentru a trimite şi primi poştă electronică.

Descriere:
Pe primul rând se află bara de instrumente cu butonul Particularizare bară de instrumente accesibil, iar la dreapta pictogramele Minimizare, Maximizare şi Închidere.
Folosind butonul Particularizare bară de instrumente accesibil putem pune pe bara de instrumente şi alte butoane, dar noi am preferat să le eliminăm pe toate deoarece ele îi ajută mai mult pe utilizatorii de mouse.
Din rândul 2 începe panglica care se întinde pe mai multe rânduri.
Zona superioară a panglicii conţine butoanele:
Meniu aplicaţie, Pornire, Foldere, Vizualizare, Conturi şi butonul ajutor (neetichetat)
Zona inferioară a panglicii este formată din mai multe opţiuni grupate pe categorii. Acestea se schimbă în funcţie de butonul apăsat din zona superioară.
Sub panglică, ecranul este împărţit în alte două ferestre de afişare.
Cea din stânga se numeşte Panoul de listare arborescentă şi ne oferă o vizualizare a structurii de foldere corespunzătoare conturilor de email definite.
Fereastra din dreapta este folosită pentru afişarea elementelor care se află în interiorul folderului deschis în Panoul de listare arborescentă. Aici se vor afişa pe scurt emailurile primite sau trimise.
Când vom intra în această fereastră cititorul de ecran va spune de obicei „Windows live Mail messages”, adică lista mesajelor din Windows Live Mail.

Fereastra din dreapta este împărţită în mai multe coloane în funcţie de dorinţa utilizatorului.
Noi am preferat să vizualizăm următoarele coloane:
Prioritate (simbolizat prin semnul exclamării), ataşare (simbolizat prin imaginea unei agrafe), „De la”/”Către”, „Subiect”, „Data”.
Pe linia cea mai de jos a ecranului se află 3 butoane numite:
Poştă electronică;
Calendar;
Contacte.
Acestea nu se pot accesa decât cu mouse-ul.
Sfârşitul descrierii.

Cum funcţionează panglica aplicaţiei Windows Live Mail

Cu combinaţia de taste Alt + A ducem focarul pe butonul Pornire din zona superioară a panglicii.
Cu ajutorul tastelor săgeţi stânga/dreapta ne plimbăm printre butoanele acestei zone.
Dacă am deplasat cu ajutorul săgeţilor focarul pe un buton al zonei superioare, altul decât butoanele Aplicaţie şi Ajutor, focarul se va muta pe primul grup de opţiuni din fila corespunzătoare acestui buton.
Fiecare grup este văzut de cititorul de ecran ca un submeniu. Cu săgeată la dreapta puteţi intra în fiecare submeniu pentru a selecta o anumită opţiune.
Pentru a ne reîntoarce pe butonul corespunzător din zona superioară a panglicii, fără să fi făcut vreo modificare, apăsăm tasta Escape.

Din fericire nu va fi necesar să facem acest slalom de fiecare dată când vom avea nevoie de o opţiune. Există multe scurtături care face aplicaţia Windows Live Mail să fie asemănătoare cu popularul client de poştă Outlook Expres.

Două butoane din zona superioară a panglicii se comportă diferit. Butonul meniu Aplicaţie se poate activa apăsând tasta Enter şi va deschide următorul meniu:
* Buton de separare Nou cu submeniul: Mesaj de poştă electronică, Eveniment, Eveniment zi întreagă, Contact, Mesaj de ştiri.
* Salvare cu submeniul: Salvare ca fişier, Salvare ataşări.
* Imprimare.
* Import mesaje.
* Export poştă electronică cu submeniul: Mesaje de poştă electronică, Cont.
* Opţiuni cu submeniul: Corespondenţă…, Conturi de poştă electronică…, Grupuri de ştiri, Fluxuri…, Opţiuni de siguranţă…
* Despre
* Ieşire.

Ca şi butonul Meniu aplicaţie, butonul Ajutor se va activa tot prin apăsarea tastei Enter şi ca rezultat se vor deschide câteva pagini web de ajutor.

Crearea şi configurarea conturilor de poştă electronică

Pentru a crea un cont de poştă electronică în Windows Live Mail faceţi următoarele:
1. Apăsăm Alt + A care mută focarul pe butonul Pornire din zona superioară a panglicii, apăsăm săgeată stânga pentru a ne poziţiona pe butonul meniu Aplicaţie şi apoi cu tasta Enter deschidem meniul asociat acestui buton.
2 Punem focarul pe elementul Opţiuni şi alegem din submeniul asociat opţiunea „Conturi de poştă electronică…” şi apăsăm Enter.
3. Se va deschide un dialog care ne va permite să eliminăm, să modificăm şi să adăugăm un cont nou. Apăsăm pe butonul Adăugare.
4. Butonul Adăugare ne va introduce într-o procedură care ne va ghida pas cu pas pentru a crea un cont nou.
În primul pas completaţi adresa de poştă electronică care se compune din cont urmat de simbolul „@” şi serverul de mail. De exemplu popescu@gmail.ro şi apoi introduceţi o parolă. Completaţi „Numele afişat pentru mesajele trimise”, de exemplu „Popescu Aurel”. El va apărea în rubrica „De la” a emailurilor primite. Dacă nu completăm acest câmp, în rubrica „De la” va apărea adresa de poştă electronică.
Dacă aveţi un cont pe un server public cum ar fi gmail lăsaţi nebifată opţiunea: „Setările serverului se configurează manual şi Windows Live va face restul automat.
Apăsaţi butonul „Următorul” pentru a trece în pasul 2 de configurare.
5. Dacă nu mai doriţi să creaţi alt cont, apăsaţi butonul Terminare care vă va întoarce în dialogul iniţial. Aici veţi putea vizualiza lista conturilor create, afişate sub forma Nume_server (nume_cont). De exemplu noul nostru cont va fi afişat ca gmail (popescu).
6. Dacă aţi bifat anterior opţiunea „Setările serverului se configurează manual după apăsarea butonului „Următorul veţi intra într-un pas intermediar în care vi se vor cere mai multe date tehnice despre tipul serverelor de mail folosite de contul nou creat şi alte informaţii care depăşesc nivelul acestui curs. De obicei aceste informaţii vi le oferă furnizorul de Internet sau dacă consultaţi pagina de ajutor a serverelor de mail publice.
7. Apăsând pe butonul Închidere din dialogul iniţial la care ne vom întoarce după configurarea manuală a serverelor de mail, vom observa că în Panoul care listează conturile de poştă electronică a apărut un cont nou, afişat sub forma Server (nume? Cont).
Fiecare cont are asociat o structură standard de foldere în care se vor memora emailurile primite de acest cont, emailurile trimise, cele şterse etc. Cu săgeată dreapta putem deschide această structură arborescentă, iar cu săgeată stânga o putem reduce la numele contului.
Deplasându-ne cu săgeată în sus şi în jos în Panul cu lista arborescentă a conturilor, va avea ca efect listarea în fereastra din dreapta a emal-urilor conţinute de acel folder.
De exemplu, emailurile sosite pe acest cont se vor afla în folderul Inbox, cele trimise anterior în folderul „Elemente trimise” etc.

Dacă ne poziţionăm pe un folder şi apăsăm tasta tab vom trece în fereastra din dreapta în care cu săgeţi în sus şi în jos vom putea selecta un anumit email.

Citirea unui email

Pentru a citi un email aparţinând unui cont creat în clientul nostru de mail, intrăm cu tab în Panoul care conţine lista arborescentă a conturilor noastre, expandăm, dacă este necesar, contul pentru a afişa structura sa de foldere, ne ducem pe folderul în care ştim că se află emailul dorit, de obicei folderul inbox ş apăsăm din nou tab pentru a trece în fereastra de vizualizare emailuri.
Aici cu săgeţi în sus sau în jos ne poziţionăm pe emailul dorit şi apăsăm tasta Enter. Imediat ni se va afişa conţinutul mesajului din acest email.
Apăsând tasta Escape vom închide emailul vizualizat.
Cât timp avem un email deschis, putem apăsa combinaţiile Control + „Virgulă” sau Control + „punct” pentru a deschide precedentul sau respectiv următorul email.
Pentru a citi şi celelalte rubrici ale emailului, cât timp acesta este deschis, putem folosi combinaţia Shift + tab pentru a trece pe rând prin ataşare, Subiect, Cci, Cc, Dată, „dela”.

Scrierea şi trimiterea unui email

Pentru a trimite un email nou, ne poziţionăm în panoul din stânga pe un cont de poştă electronică şi apăsăm combinaţia de taste Ctrl+ N.
Se va deschide o fereastră care va afişa structura unui email necompletat.
Focarul se va afla pe câmpul de editare corespunzător rubricii „Către”.
Aici va trebui sa completăm adresa de email a destinatarului, de exemplu, ionescu@yahoo.com.

Apăsând succesiv tasta tab vom trece prin rubricile:
* Cc: în care introducem una sau mai multe adrese de email separate prin virgulă. Acestea vor primi o copie a emailului nostru, iar destinatarii vor putea citi în rubrica corespunzătoare din emailul recepţionat (Cc), cui i-a mai fost trimisă această copie.
* Cci: – la fel ca în cazul Cc, dar destinatarii nu vor mai afla din rubrica Cc sau Cci cui i-a mai fost trimisă o copie a mesajului nostru.
* Subiect: În acest câmp exprimăm în câteva cuvinte ceea ce Conţine mesajul emailului. În funcţie de interesul stârnit de aceste cuvinte, destinatarul poate citi sau şterge emailul fără a-l deschide.
* mesaj: Ultimul tab ne duce într-un câmp de editare în care putem să scriem conţinutul emailului nostru cât mai pe larg.
Pentru a expedia acest email, apăsăm pur şi simplu combinaţia de taste Alt + S.

Cum răspundem la o scrisoare recepţionată

Pentru a răspunde la un email recepţionat, ne poziţionăm în interiorul ferestrei din dreapta pe acest email şi apăsăm combinaţia de taste Control + R.

Va fi afişata structura emailului recepţionat, iar rubricile vor fi completate după cum urmează:
* ” Către: va fi completată cu adresa de email a scrisorii primite.
* Cc şi Cci: vor fi necompletate.
* Subiect: Va conţine subiectul emailului recepţionat, dar va avea în vaţa lui prefixul „Re:” care va arăta destinatarului că acest email este o replică la emailul trimis de el.
* Mesaj: Câmpul de editare pentru mesaj va conţine mesajul recepţionat care urmează unui antet ce ne spune de unde a provenit acest mesaj. Noi putem adăuga la mesajul iniţial, cel recepţionat, alte fraze sau putem insera comentarii în mesajul iniţial.
Ca şi în cazul expedierii unui email nou, vom apăsa tot pe combinaţia de taste Alt + S pentru a expedia şi acest email.

Cum retrimitem o scrisoare recepţionată altui destinatar

Pentru a retrimite altcuiva un email recepţionat apăsăm combinaţia de taste Control + F şi lucrurile se desfăşoară exact ca în situaţia când îi răspundeam expeditorului cu următoarele diferenţe:
*Rubrica „Către” nu se mai completează automat cu adresa celui de la care primise emailul, acum putem completa această rubrică cu adresa de email a altei persoane.
* Subiectul nu mai primeşte prefixul „Re:” ci prefixul „Fwd:” prescurtare de la cuvântul englezesc „Forward” care aici are înţelesul „dată mai departe”.

La fel ca în cazul răspunsului la un email recepţionat, putem adăuga la mesaj alte fraze sau să inserăm comentarii în mesajul emailului retransmis.

Apăsând combinaţia Alt + S trimite emailul noului destinatar.

Contacte

Dacă primim mai multe emailuri de la acelaşi expeditor, Windows Live Mail îi memorează adresa într-o listă numită Contacte.
Dacă mergem în fereastra care listează toate emailurile unui folder putem trimite adresa unui email în lista de contacte deschizând meniul context şi alegând opţiunea „adăugare expeditor la contacte”.
Atunci când trebuie să completăm adresa unui destinatar în rubrica „Către” putem introduce câteva litere şi să apăsăm tasta tab. În acel moment se va completa automat numele destinatarului sau o parte din numele lui.
Dacă suntem în aceeaşi situaţie în rubrica „Către” sau în rubricile Cc şi Cci, apăsând de mai multe ori pe Shift + tab vom ajunge pe un buton numit „Selectare contacte” care deschide lista de contacte dacă este activat cu tasta Enter. Din această listă alegem sau căutăm adresa de email dorită.

Gestiunea emailurilor

Windows Live Mail oferă foarte multe facilităţi pentru gestiunea conturilor de poştă electronică şi a emailurilor. Folosind opţiunile din panglică sau meniul context puteţi sorta emailurile după diverse criterii, puteţi crea foldere diferite pentru diferite categorii de emailuri. Puteţi gestiona mai multe conturi personale de poştă electronică, emailurile corespunzătoare sosind şi plecând din arborescenţa de foldere asociată acestora.
Se pot stabili criterii ca emailurile care provin de la o anumită persoană sau care au un cuvânt cheie în subiect să fie repartizate în anumite foldere.
Putem bloca expeditorii care ne trimit emailuri nedorite, nesolicitate, care în engleză poartă numele de Spam.


Publicat

în

de către

Etichete:

Comentarii

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.